diumenge, 25 d’abril de 2010

La proliferació del cranc americà és dolenta per al medi ambient?


(cranc americà)

El cranc de riu americà (Procambarus clarkii) és un crac originari del nord-est de Mèxic i del centre-sud dels Estats Units. Va arribar a la península iberca l’any 1974, i es va introduir com a espècie per a consum humà.

Posteriorment degut a “repoblacions”, alliberaments... aquest cranc es va anar expandint per la península iberica.

Aquesta espècie de cranc es portadora d’una malaltia d’origen fúngic l’afanomicosi del que ell n’és immune però que causa la mort al cranc de riu autòcton (Astropotamobius pallipes), a més presenta una gran resistència en períodes de sequera ja que s’enterra i pot superar així el període més hostil. També presenta unes característiques que el fan molt resistent a la contaminació i a les aigües amb molt poc oxigen.

Les alteracions que causa aquest cranc en el medi ambient són diferents:

Desplaça l’espècie de cranc autòcton i fa que gairebé s’hagi extingit del tot, queden unes poques poblacions de cran autòcton a les capçaleres d’alguns rius de la Garrotxa i del Gironès (fa poc s’ha descobert una de les darreres poblacions de crac autòcton que hi ha a la comarca del Gironès).

Té una capacitat de reproduir-se molt més elevada que el cranc autòcton, a més presenta una dieta omnívora, la qual cosa fa que causi greus estralls en els ecosistemes naturals: sobre explotació d’algues i vegetals aquàtics, depredació sobre larves de peixos, insectes i un greu problema és la gran depredació que fan sobre els ous dels amfibis.

(cranc autòcton)En zones de canals causen problemes per la canalització d’aigües.

El fet és que és una espècie que esta alterant de forma greu els nostres rius, i que serà de molt difícil eradicació sinó que potser serà impossible.

Malgrat aquestes alteracions sembla que el cranc americà comença a ser un recurs alimentari per la fauna autòctona, la qual cosa fa que en un punt sigui positiu, ja que pot ser una font d’aliment important, per espècies d’aus i mamífers.

1 comentari: