diumenge, 11 d’abril de 2010

Els incendis forestals.

El foc no és un problema ecològic sinó un problema social: Històricament la nostra societat ha associat el foc com un element negatiu per definició i que únicament podia perjudicar l’ésser humà i el seu entorn. En realitat no és així; en els boscos mediterranis esdevé simplement un factor ecològic més i existeix des de sempre.
El foc no és res més que un dels diferents agents de pertorbació que actuen sobre el bioma d’un territori i per tant la freqüència d’aquest és el factor més determinant a l’hora de valorar-ne els seus efectes.

La gran majoria dels incendis que es produeixen sobre el nostre país tenen una extensió limitada però en alguns casos aquests afecten grans proporcions i devasten àrees molt importants. Aquests van sempre associats a unes condicions ambientals determinades, primerament per una sequera prèvia i a una situació de vents de ponent que arriben a Catalunya amb un contingut d’humitat molt baix.

Segons les característiques del medi, de les condicions meteorològiques i el tipus de combustible es poden produir diferents tipus d’incendis. Els principals tipologies són:

• Incendis de subsòl: Es propaguen per subsòl cremant arrels, rebasses, llavors i matèria orgànica que es troba en el subsòl. És un foc lent i de difícil apagar.
• Foc de superfície. Avança ràpidament cremant els matolls (el més benevol).
• Foc de capçades. Antorxeig, es cremen les copes dels arbres sense afectar el matollar.
• Foc de capçada i superfície. És el més destructor, combinació dels dos anteriors.

Els principals efectes són:
(els efectes dels incendis són molt diversos i caldria explicar-los molt més detalladament)

Sobre els sòl:

Els principals efectes que té sobre el sòl és la combustió de la matèria orgànica que hi ha, la reducció de la infiltració i un augment del risc d’erosió.

Sobre la vegetació:

Els efectes més importants del foc sobre la vegetació és la destrucció de la biomassa i la mortalitat d’individus.
Com a conseqüència d’aquest agent de pertorbació les espècies mediterrànies adopten diferents estratègies o mecanismes alhora d’afrontar els incendis. La rebrotada i la germinació .
Sobre la fauna:

El foc efecte la fauna de dues maneres diferents. En primer lloc cal tenir en compte la mortalitat directe d’espècies que no han pogut fugir. Aquesta depèn de:

- velocitat, intensitat i extensió del foc
- del comportament i capacitat de fugida de l’espècie
- de l’estació de l’any (en època de cria la mortalitat augmenta)
- moment del dia per algunes espècies.

Les espècies que tenen una mortalitat directe més elevada a causa del foc, són els amfibis i rèptils perquè no són a temps a enterrar-se ni escapar del foc.

Un segon efecte és la mortalitat indirecte a causa de:

- canvi dràstic en l’estructura de l’hàbitat
- del microclima
- disminució de la disponibilitat de refugi
- disminució de l’aliment
- el nius estan més exposats als depredadors.

Tot i que es considera que els incendis forestals són un agent més de l’ecosistema mediterrari, fins arribar al punt que actua com si es tractés d’un sistema depredaor-presa la vegetació s’ha anat adaptant a ell, han evolucionat paral•lelament. El foc no és res més que un factor més de pertorbació com poden ser les grans nevades, onades de fred o aiguats, que provoquen una alteració més o menys important sobre els medi.
El que ara ens hem de preguntar és fins a quin punt l’home ha fet variar la freqüència i tipologia dels incendis ja que encara que el foc sigui un element natural, una freqüència superior al normal pot tenir importants efectes sobre el futur dels nostres boscos.
Períodes de retorn massa curts no permeten el retorn a la situació inicial dels ecosistemes és a dir, que si es produeixen cada pocs anys els boscos no es poden regenerar i es queden en les situacions primàries de l’estadi de la succeció, queden com a matollars.

Per tal d’augmentar el període de retorn dels incendis s’ha d’actuar reduint la quantitat de combustible dels nostres boscos. Existeixen diverses tèctiques de desbrossament com les mecàniques o manuals, però una de les tècniques més econòmica i més respectuosa amb l’entorn és la ramaderia extensiva (ja sigui amb vaques, cabres, rucs...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada