divendres, 2 d’abril de 2010

Les inundacions.

Les catàstrofes naturals solen deixar empremta a la història, però no a la memòria col·lectiva, sembla que després de grans desastres el que s’havia fet fins aquest moment s’ha de replantejar, però al cap d’un cert temps la lliçó apresa s’oblida. Una de les catàstrofes que ha causat i causa més danys i morts a nivell mundial són les inundacions.

Primer de tot per parlar d’inundacions és necessari tenir en compte què considerem una inundació. Una inundació es produeix quan els cabals d’aigua i sediments transportats pels rius i torrents superen els llits habituals i ocupen els terrenys adjacents. Així les aigües ocupen les zones més deprimides. Si la inundació adquireix grans dimensions s’anomena riuada o crescuda, és a dir, inundació es produeix en un punt concret i una avinguda a molts punts.

La crescuda i desbordament d’un riu no suposa cap mena de fet fora del que és normal, sinó que és una part natural de la seva dinàmica, caracteritzada justament per una alternança de períodes d’aigües baixes (en les èpoques més seques especialment l’estiu), d’estabilitat i crescuda.

Així aquest cicle es repeteix regularment, però la superfície d’inundació varia segons la intensitat de la crescuda, és a dir, inundacions de poca magnitud es poden produir cada pocs anys i a mesura que augmenta la magnitud de la inundació (més important) augmenta en principi el temps que tardarà a produir-se una alta inundació d’igual intensitat (el temps que transcorre entre dues inundacions de la mateixa intensitat s’anomena de temps de retorn).

Quines són les causes perquè es produeixen les inundacions?

Les causes que fan que es produeixin inundacions són molt diverses, i les podríem dividir en dos grans grups: causes naturals i causes antròpiques.

  • Dintre les causes naturals hi hauria les pluges molt intenses (agreujades en principi pel canvi climàtic que es preveu que les precipitacions anuals es concentrin i les tempestes per tant siguin molt més intenses), fusió ràpida de la neu o el gel, pujada del nivell del mar, obturació de la llera (preses naturals)...

  • Pel que fa a les principals causes antròpiques hi ha la modificació de la geometria del canal per obres a la llera, per canalitzacions, motes artificials, encreuaments amb vies de comunicació, impermeabilització del sòl...

La saviesa popular ha destinat a les zones que periòdicament queden negades com a camps de conreu, prats de dall... i allunyaven les seves construccions d’aquests indrets. Observant les construccions antigues no en veurem mai cap construcció en zones fondes o properes a les rieres o rius (exceptuant els molins que funcionaven aprofitant l’energia de l’aigua).

Des de l’antiguitat per evitar inundacions s’han realitzat diferents obres de defensa com motes artificials o dics, s’han condicionat les lleres, s’han construït noves lleres i s’han construït embassaments.

Aquestes obres que s’han fet i es fan serveixen per prevenir inundacions d’un determinat període de retorn (30, 50 o 100 anys), però no serveixen per a l’eternitat.

Sovint, l’aparent sentit de seguretat que les persones adquireixen després de la construcció d’una gran obra de protecció fa que hi hagi un gran i despreocupat desenvolupament. En aquestes circumstàncies, si es produeix una inundació, els danys poden arribar a ser més grans que la suma dels que haurien produït totes les inundacions evitades juntes.

Altres mesures que poden ajudar a evitar els efectes de les inundacions són: promoure la conservació dels sòls i de la vegetació per disminuir al màxim l’escolament superficial (afavorint l’infiltració) i promoure una bona ordenació del territori basada en una cartografia de riscs d’inundació ben feta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada